28/04/2017

Resolver sistemas de ecuacións lineais

Video explicativo do método de redución

https://www.matematicasonline.es/terceroeso/videos/sistemas-ecuaciones/sistemas-ecuaciones-reducccion.html

Sem comentários: