11/01/2016

Electricidade 2º ESO 2015-16

Enlace para traballar a teoría de electricidade
Os apartados que debedes traballar son

1.Electróns en movemento
Que é a electricidade
Condutores e illantes
O circuíto eléctrico simple
Corrente continua e corrente alterna
Electromagnetismo
2.Magnitudes
Voltaxe
resistencia
intensidade
lei de Ohm
3.Circuítos básicos
Circuíto simple
Circuíto serie
Circuíto paralelo
Circuíto mixto
Curtocircuíto
4.Compoñentes
Xeradores e acumuladores
Medio condutor
Receptores
Elementos de manobra
interruptores
pulsadores
conmutadores
microinterruptores
relés
elementos de protección


Para iso, le de vagar a teoría e realiza as tarefas interactivas propostas para comprobar que  a tes entendida

Sem comentários: