07/05/2015

ENERXÍAS RENOVABLES 2014-15

  ENERXÍAS RENOVABLES 2014-15

 1. As enerxías renovábeis non producen emisións de CO2 e outros gases contaminantes á atmosfera
 2. As enerxías renovábeis non xeran residuos de difícil tratamento
 3. As enerxías renovábeis son inesgotábeis
 4. As enerxías renovábeis son autóctonas e evitan a dependencia exterior
 5. As enerxías renovábeis crean cinco veces máis postos de traballo que as convencionais
 6. As enerxías renovábeis contribúen ó equilibrio interterritorial porque poden instalarse en zonas rurais
 7. As enerxías renovábeis permitiron que desenvolveramos tecnoloxías propias


  Facedes grupos de 2 alumnos-as e preparades un cartaz para imprimir (texto e imaxes; A3) para cada un dos sete  puntos indicados. 
  Valorarei a claridade na organización e na exposición da información (evitar copiar e colar)
  Podedes revisar os enlaces que aparecen noutras entradas sobre enerxía, buscar información pola vosa conta ou probar con algunha das que vos vou poñendo aquí
  http://www.solarweb.net/directorio/c/15/empresas-energia-solar-galicia-p1.html 
  http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_1/castelan/art5c.pdf 
  enerxías renovábeis crean emprego
  Cooperativas e enerxías renovábeis 
  E. renovábeis e montes 

Sem comentários: