25/04/2015

Seguridade informática


Resolve as seguintes cuestións sobre seguridade informática
Para iso, consulta o seguinte enlace (e os que coides necesarios)

Seguridade informática
Cuestións
1. Indica se os seguintes sistemas de seguridade informática pertencen ao tipo de seguridade física, lóxica ou humana.
a) Cifrar o contido dun arquivo.
b) Coloca un equipo nunha sala con chave.
c) Indicar ao usuario que utilice un contrasinal seguro.
d) Colocar un contrasinal de inicio de sesión.
e) Non acceder a páxinas web perigosas.

2. Que cifrado cres que será máis seguro, o cifrado simétrico ou o asimétrico?

Por que?


3. Le o seguinte artigo  http://www.genbeta.com/truco/esteganografia-oculta-mensajes-dentro-de-un-archivo e contesta estas preguntas:
a) Que significa esteganografía?

b) Escribe o nome dun programa de software libre que se poida utilizar para este fin.

c) En que parte da imaxe garda a información


4. Pescuda como se pode configurar o cortalumes en Ubuntu. É sempre necesario?

5. Indica que problemas poderemos ter se deixamos o noso router wi-fi sen contrasinal.

6. Entra na páxina oficial do DNI Electrónico http://www.dnielectronico.es/index.html na sección de preguntas frecuentes e contesta:
a) Que información contén o chip do cartón?

b) Que son os certificados electrónicos?


7. Busca en Internet 3 programas antivirus de pagamento. Indica o prezo que debe pagar o usuario por eles e o sistema operativo no que se aplican.
Hainos de balde? E que ocorre en Ubuntu?

8. Unha vez comprado un antivirus
Pódese seguir utilizando durante tempo ilimitado?

Por que?

9. Accede á web https://www.virustotal.com/ e comproba o funcionamento cun arquivo. Explica que fai esta web.


10. Se nunha páxina web aparece un Antispyware gratuíto que di detectar ameazas graves no teu computador. Crees que sería conveniente descargalo e instalalo? Explica por que.

11. Indica as formas máis habituais de propagación de malware.

12. Indica un contrasinal seguro e fácil de lembrar. Explica como o creaches.

13. Explica detalladamente como borrar o historial de navegación, as cookies e os arquivos temporais de Internet no Firefox.


14. Accede ás seguintes webs e explica detalladamente en que consiste cada unha.

Inteco

15. Completa o seguinte cuestionario e apunta cantas preguntas acertaches.Completa as frases
Imos elaborar un resumo da unidade completando as palabras que faltan.
1. O cifrado de mensaxes chámase ............................................ Antigamente realizábase con métodos manuais pero como alcanzou un gran desenvolvemento foi grazas aos sistemas .............................
2. Unha devasa ou ......................................... é un elemento encargado de controlar e filtrar as conexións a rede dun computador.
3. Os .................................... serven para controlar ou restrinxir o uso de internet que realizan os equipos dunha rede. Por exemplo pode servir para limitar o uso de páxinas de contidos inadecuados ou o ........................................a redes sociais.
4. Para evitar o acceso de equipos non autorizados a unha rede wi-fi utilízanse protocolos de seguridade. Para poder acceder requírese unha ..............................................de acceso.
5. O protocolo ................................................ é un sistema para asegurar que os contidos que estamos a ver no navegador están cifrados e non poden ser facilmente interceptados por un atacante.
6. Os ........................................... dixitais serven para acreditar a nosa identidade e así poder acceder a determinados servizos na web como os de ..........................................electrónica ou para consultar información privada.
7. Hai diferentes tipos de ......................................... : virus, vermes e troianos. En xeral é utilizado hoxe en día para roubar información persoal ou crear redes de computadores .................................... que utilizan os hackers para realizaren ataques a webs.
8. Os sistemas que utilizan para que os virus infecten un equipo son: a explotación dunha ........................... do sistema ou doutro software, facéndonos crer que descargamos algún programa ou controlador (driver) útil, instalando algún programa .......................................... ou mesmo simplemente conectando a nosa memoria usb nun equipo infectado.
9. As ......................................... seguras deben estar compostas dun número grande de caracteres; débense mesturar letras, números e outros caracteres e non debe ser unha palabra normal.
10. Calquera arquivo que descarguemos de internet debe ser comprobado co antivirus e debemos ter coidado ao instalar programas para que non se instalen tamén complementos ou barras de ........................... que non necesitamos.

As palabras que debes usar son as seguintes:
infectado   contrasinais   proxys    criptografía
vulnerabilidade   navegación    https    informáticos
firewall    certificados    banca   malware
zombies    chave acceso

Agradecementos ó autor/a (tirado do blog mariademolina.blogspot.com.es )

Sem comentários: