20/01/2014

O coltán


Arredor dos minerais ( e das materias primas en xeral) técese unha rede de intereses da que nos chega pouca información. Moitos conflitos, disfrazados de defensa das liberdades, ou de conflitos étnicos, agochan realmente intereses económicos polo control de recursos.
Informarnos por distintas fontes é un esforzo, un traballo que nos permite obter unha opinión máis libre para tomar decisiónsNeste caso imos buscar información sobre un recurso mineral:
 O coltán
O coltán responde á abreviatura de dous minerais: a columbita (coñecida tamén como niobita ou ferrocolumbita) e a tantalita, minerais que contén este tipo de rocha. Destes minerais extráense dous metais de importancia vital na sociedade actual: o tántalo (Ta) e o niobio (Nb) ou columbio.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADE 1: Que dous minerais se extraen do coltán?
ACTIVIDADE 2: Cales son os países produtores? E os consumidores?
ACTIVIDADE 3: Cales son as aplicacións de uso do coltán? Cita 4.
ACTIVIDADE 4: Cales son as propiedades do coltán?
ACTIVIDADE 5: Cal é o país que máis coltán posúe do mundo? Que % posúe?
ACTIVIDADE 6: Resume o conflito producido polo coltán.


TAREFAS
Pasos que se suxiren para levar a cabo a tarefa:
- Formar grupos de dous alumnos/as.
- Ao finalizar a clase terase que entregar por escrito unha folla de papel coa solución das tarefas propostas.
- Deben realizarse a man e en papel DIN A4. Coida a presentación, utiliza cores, deixa marxes, e enumera as follas.
- Para a realización das tarefas utilizade as ligazóns que se facilitan na pestana de enlaces.
Enlaces:


Avaliación
    A cooperación e participación activa do grupo de traballo.
    A puntualidade e responsabilidade na presentación das tarefas.
    A correcta resolución das tarefas.
    Se o atopado é exactamente o que se preguntaba.
    As respostas son claras, concisas e sábese explicar con detemento.Actividade tirada de http://www.webquest.es/wq/coltan-tecnologia-y-sociedad#sthash.zIs1K4YQ.dpuf

Sem comentários: