07/05/2013

indución electromagnética

relés e timbres

RELÉS
  •  Que é un rele?

É un interruptor automàtico controlado por electricidade. Os relés permiten abrir ou cerrar circuítos eléctricos sen intervenciòn humana directa


  • Para que serve un rele?

.As aplicacións mais importantes son:
  
.automáticos: 
 o compoñente eléctrico que activa os motores dunha porta automática, as luces dun semáforo, un ascensor...
.control de motores eléctricos e industriais:
  os reles utilízanse para pór en marcha, parar e cambiar de sentido.
.Os primeiros ordenadores funcionaban con reles
  os primeiros ordenadores utilizaron reles para realizar cálculos matemáticos.


  • De que partes consta un rele?
Un rele esta formado por uns contactos, unha armadura, un electroimán,  conexións no electroimáns e conexión nos contactos.  • Un circuito sencillo con rele pode ser un control dun motor.
Este circuito permite acender un motor mediante un relé.A utilidade deste circuito sinxelo ven dada polo feito de que a carga (o motor)  está conectado a unha tensión  alta (circuíto de potencia), pero o botón (o que accionamos nós coa man no circuíto de control)  funciona cunha tensión máis baixa e máis segura O TIMBRE.
O timbre é un dispositivo capaz de producir un sinal sonoro.
Ao pechar o botón K pasa unha corrente eléctrica polo electroimán E. O electroimán atrae o elemento A, que golpea na campá B. Ó tempo, o elemento A sepárase do contacto T e o electroimán desactívase, polo que volvemos á situación inicial, con sucesivos golpeos e retornos de A sobre a campá. Isto dura o tempo que teñamos premido o botón K.


Sem comentários: