14/04/2013


Motores de combustión interna (4º ESO)

Introdución:

A calor pode aproveitarse para producir unha tarefa útil: mover unha máquina, arrefriar ou quentar alimentos... As máquinas térmicas comezaron a usarse masivamente tras a revolución industrial (século XVIII) e agora son imprescindibles na nosa vida diaria.

A pesar do seu baixo rendemento (O rendemento dun motor de combustión interna está entre o 20% e o 30% dun motor de gasolina tipo Otto, e do 30% ao 45% dun motor Diésel), unha das máquinas térmicas amplamente utilizada na vida cotiá é o motor de combustión interna, motores térmicos que utilizan a enerxía química almacenada nun combustible que ao queimarse se transforma en enerxía térmica. Unha parte desa enerxía térmica ou calor xerada é empregada en quentar o gas resultante da combustión, o que fará que se expanda rapidamente e sexa capaz de causar o movemento dun mecanismo que transformará e transmitirá ese movemento (enerxía mecánica)


Tarefa:

Realizaremos unha tarefa de investigación sobre distintos tipos de motores de combustión interna

Proceso:

Dividímonos en grupos de 2 alumnos para realizar os traballos. Cada grupo elixirá un dos motores de combustión interna da listaxe

- Otto de 2 tempos
- Otto de 4 tempos
- Diésel de 2 tempos
- Diésel de 4 tempos
- Wankel
- A reacción: turbohélice
- A reacción: turborreactor
- A reacción: turbofan

Realizarase unha presentación con texto, esquemas, ilustracións e vídeos que contemplen os apartados especificados no seguinte guión:

Partes compoñentes.
Funcionamento.
Combustible utilizado.
Vantaxes e inconvenientes.
Aplicacións.

O traballo elaborado remitirase por correo electrónico ao profesor en formato dixital como arquivo adxunto. O último día cada grupo exporá ao resto da clase a presentación feita, de maneira que entre todos coñezamos os distintos tipos, o funcionamento e as partes destes motores de combustión interna.


Recursos:

De maneira xeral nas webs:
Se elixistes o motor de combustión interna Otto de 4 tempos:
Se elixistes o motor de combustión interna Diésel de 2 tempos:
Se elixistes o motor de combustión interna Diésel de 4 tempos:
Se elixistes o motor de combustión interna Wankel:
Se elixistes o motor de reacción turbofan:Se elixistes o motor de reacción turbohélice:Se elixistes o motor de reacción turborreactor:
Avaliación:

O documento realizado suporá un 70% do total da nota do exercicio. Valorarase a orde e a claridade dos contidos, así como o grao de información recompilado.

O outro 30% da nota da actividade será da presentación en clase. Recoméndase resumir todo o consultado para citar só os conceptos imprescindibles que fagan que os vosos compañeiros comprendan o funcionamento dese motor. Valorarase tamén a coordinación do grupo durante a exposición.

Sem comentários: