09/04/2013


A ENERXÍA SOLAR TÉRMICA


Introdución:
A enerxía solar térmica ou enerxía termosolar consiste no aproveitamento da enerxía do Sol para producir calor que pode aproveitarse para cociñar alimentos ou para a produción de auga quente destinada ao consumo de auga doméstica, xa sexa auga quente sanitaria, calefacción, ou para produción de enerxía mecánica e, a partir dela, de enerxía eléctrica. Adicionalmente pode empregarse para alimentar unha máquina de refrixeración por absorción, que emprega calor en lugar de electricidade para producir frío co que se pode acondicionar o aire dos locais.
É unha das enerxías renovables do futuro e por iso debemos coñecer o seu funcionamento e elementos necesarios ao máximo.

Debes responder por escrito a estas preguntas:
1. En que consiste a enerxía solar térmica?
2. Cal é a diferenza coa solar fotovoltáica?
3. Que elementos son necesarios para o seu funcionamento.
4. Describe cada un dos elementos da instalación.
5. Como farías unha instalación dunha vivenda no campo? Con que elementos.
6. Tipos de instalacións de enerxía solar térmica nun edificio de vivendas.

Busca información na seguinte orde, aínda que podes facelo á túa maneira:
1. Que é a enerxía solar térmica.
2. Os materiais e elementos electromecánicos que conforman unha instalación simple.
3. Como é cada elemento. Material, localización na instalación, tipoloxías, funcionamento, para que serve, etc.
4. Tipos de instalacións segundo o tipo de vivenda ou local ao que se usa, segundo o número de persoas que a usen.
5. A medida que busques, crea o documento de word e vas engadindo a información no seu lugar.

Enlaces 1:
Enlace 2: 
Enlace 3: 
Enlace 4: 
Enlace 5: 
Enlace 6: 
Enlace 7:

Puntuarase o traballo tendo en conta o seguinte:
1. Faltas de ortografía.
2. A información aparecerá coas vosas palabras, non con copia e pega.
3. A riqueza no documento (imagenes, ligazóns a webs) a parte do texto.
4. A claridade da información.
5. Que a información que se dá corresponda co preguntado.

Sem comentários: