03/03/2010

Actividades
1.Explica que é un
algoritmo de compresión e a diferencia entre un sinal analóxico e un sinal dixital
2.Para cada formato de son do documento de abaixo busca os seus usos e aplicacións, a relación entre a compresión e a perda de calidade de son e algunha outra característica que che pareza interesante.PROCURA NON COPIAR E COLAR textos
3.Busca que formatos de audio soporta o programa de presentacións que usaches para a práctica anterior (impress ou power point)
Ao final do teu traballo pon os enlaces ás páxinas que usaches

Documento: FORMATOS DE AUDIO
Os arquivos de son con perda son aqueles que usan un algoritmo de compresión con perda,é dicir, un tipo de compresión que representa a información (por exemplo unha canción), pero tentando utilizar para iso unha cantidade menor de información.Isto fai que sexa imposible reconstruir exactamente a información orixinal do arquivo.
Poderase reconstruir tan só unha aproximación á información orixinal que contiña o arquivo.O emprego destes métodos de compresión con perda adoita usarse en información analóxica que quere dixitalizarse, por exemplo imaxes,audio, video, etc. Ademáis ten a gran vantaxe de que obteremos datos dixitalizados que ocupan menos espazo no disco.

Os arquivos de son sen perda son aqueles que usando ou non métodos de compresión, representan a información sen tentar utilizar menor cantidade de información orixinal. Fan posible unha reconstrución exacta da información orixinal.

Os arquivos de son con perda máis usados son:
MP3
ACC
Ogg
Real audio
WMA

Os arquivos de son sen perda máis usuais son:
AIFF
FLAC
WAV
MIDI


Sem comentários: