17/11/2014

Lecturas de informática e tecnoloxía

Este curso queda a proposta de ler narrativa que xira arredor da ciencia e a tecnoloxía como unha actividade complementaria ás aulas de informática e tecnoloxía. Animádevos  ler algunha das obras da listaxe de abaixo e facede algún comentario no blog...!!!


Informática
Frabetti, Carlo: El gran juego, Alfaguara, Serie Roja, Madrid, 1998 (Premio Jaén deNarrativa Infantil y Juvenil 1998). 
Lluch, Gemma: el-juego.com, Algar (Algar joven), Alzira, 2004.
Millán, José Antonio: Base y el generador misterioso. Una aventura digital, Siruela, Las Tres Edades, Madrid, 2002.Ilustraciones de Arnal Ballester.

Tecnoloxía
Isaac Asimov: Robbie y otros relatos (Barcelona: Vicens Vives, 2000)
 Isaac Asimov: Amigos robots (Barcelona: Vicens Vives, 1999) 
2044 (editorial galaxia) 
A teoría do tempo imaxinario (editorial galaxia)
La invención de Hugo Cabret (ed. SM) 
Historia de un forro polar rojo (ed. Siruela)
Spam (relatos)- Francisco Castro 
La cuarta señal - José Carlos Somoza
Ready Player One - Ernest Cline 
Los tecnólogos - Mathew Pearl 
O xogo de Énder (Urco editora)

14/11/2014

Exercicios bits e bytes


Exercicios bits e bytes
1)Cantos bits hai nun pendrive de 4GB?
2)Cantos MB son 8.000.000 bytes?
3)Ordena de menor a maior as seguintes cantidades: 26 millóns de bytes, 0.024GB, 25MB,
200 millóns de bits e 25000KB.
4)Expresa en bytes o tamaño dun disco duro de 320GB.
5)Cantos DVDs de 4.9Gb se necesitan para gravar o contido dun disco duro de 1.5TB?
6)Cantos bits ocupan o seguinte texto? Informática = Información automática.
7)Canto ocupará aproximadamente un documento de texto que ten 5 millóns de caracteres? Expresa o resultado en MB.
8)Escribe en binario os números do 1 ao 9.
9)Pasa a binario os seguintes números: 35, 140, 700 e 2000.
10)Pasa a decimal os números binarios 1001, 110110, 100111, 110111.
11)Google require 850 TB para albergar 24 mil millóns páxinas, cal será o tamaño medio dunha páxina? Expresa o valor en KB.
12)Unha canción gardada en mp3 transmítese a 128kbps. Cantos megas ocupa se a canción dura 3 minutos e 45 segundos. (Lembra que neste caso k=1000).
13)Canto dura unha canción mp3 gravada a 128kbps que ocupa 4Mb.
14)Unha imaxe ten un tamaño de 640x480 pixels. Se cada cor básica se codifica con 8 bits. Canto ocupará a imaxe? Exprésao en KB.
15)Que imaxe ocupará máis unha de 400x300 codificada con cores de 32 bits ou outra de 600x400 codificada en 24 bits?
16)Un lector de CD é capaz de transferir datos cunha velocidade de 7800 kilobits por segundo (quilo=1000). Canto tardardará en ler un CD-ROM de 700MB?
17)Canto tardaría un módem de 45000 bps en baixarse unha imaxe de 1,4MB?
18)Se co meu módem ADSL baixo 100MB en 2 minutos e 8 segundos Cal é a velocidade de transferencia do módem?
19)Canto tarda unha conexión ADSL de 6 Mbs (megabits por segundo mega=1.000.000) en descargar un arquivo de 25MB?
20)Cun escaner que ten unha resolución de 600ppp escaneamos unha imaxe de 5x3 polgadas. Sabendo que a profundidade da cor que se vai a usar son 32 bits. Que tamaño terá a imaxe escaneada?
21)Se o escaner anterior é capaz de escanear 4 páxinas de 10x7 polgadas por minuto e cada punto o representa con 32 bits, expresa a velocidade de trasferencia do escaner en MB por segundo.
22.)Enche a seguinte táboa

decimal
binario
hexadecimal
octal

209





10010101001





3FA





137


11000011



700






Enlace 1 

11/11/2014

Pasar a formato pdf a outros e viceversa.

Moitas veces, e entrando no marxe do legal, a necesidad de adquirir libros pra os nosos Kindle faise visible, máis na rede escasean os libros no formato que o noso aparello precisa, mobi ou Epub. Se non é nestes formatos o Kindle non podrá ler os libros descargados, e existen unha serie de pasos co que podremos facer  que eses arquivos inprocesables polo noso dispositivo convértanse no libro que tanto queremos ler.
.
.
.
.

Nesta entrada aprenderemos a mudar distintos formatos de documento de texto.
Concretamente de pdf. a mobi. (Para poder gardar arquivos no teu dispositivo Kindle e poder lelos.)

1.Conséguese o arquivo PDF que queiramos pasar. Descargámolo e témolo a vista no escritorio.

2.Existen distintos aplicativos que se poden baixar de forma gratuita ao teu PC
con que podes facer, non so ese cambio, si non a outros diferentes formatos de documento de texto (epub, etc)

3.En google entramos na páxina  http://ebook.online-convert.com/es/convertir-a-mobi e alí cargamos o arquivo que queremos pasar.

4.Seguimos os pasos dados pola páxina e xa temos o noso arquivos Mobi.










29/10/2014

Enlace para matemáticas de 1º ESO

14/10/2014

Máquina de ciclo fixo

Logo de rematardes cos circuítos domésticos imos comezar a deseñar unha máquina de ciclo fixo (4º ESO). Ilustrámolo cunha imaxe  de exemplo, mais  podedes crear as variantes que vexades. O obxectivo é que unha bola percorra un circuito pechado ininterrumpidamente. Propoño ter a parte mecánica para esta primeira avaliación; pensade que cómpre prever como vai ser o control por se afecta na parte construtiva desta avaliación
Sorte.

Proxecto 3º ESO 1ª avaliación curso 2014-15

PROXECTO TREN DE FEIRA
 Deseñar e construír unha atracción de feira do tren do terror, ou infantil, que cumpra as seguintes condicións:
O tren moverase por unha vía. A locomotora terá tres ou catro  rodas. De ter tres, a dianteira irá entre os raíles, facendo tope e dirixíndoa.Levará un motor con redutora que collerá a tensión dunhas pistas que poden coincidir coas vías

Os vagóns faranse de materiais lixeiros, como cartón e contrachapado de 3mm. Ha de ter dous vagóns mínimo.

 O traxecto disporá dun túnel por onde pasará o tren e o traxecto deberá pasar por algunha ponte feita con estruturas trianguladas con pauciños

O túnel terá un semáforo que, de estar en vermello, parará automaticamente o tren na entrada do túnel. O túnel terá unha iluminación que se acenderá cando vaia entrar o tren e durante todo o seu paso polo túnel

Haberá dous mecanismos para asustar ou sorprender aos pasaxeiros:
Un na saída da caseta , onde aparecerá un boneco ao mover unha panca
O outro queda á vosa elección; debe ser  totalmente diferente ao anterior.

Terá un interruptor de toda a atracción

Valorarase a creatividade e orixinalidade

Debedes  presentar un proxecto inicial






MEMORIA DO PROXECTO
Debe incluír as seguintes partes, realizando co procesador de textos todo o que se poida e usando o formato indicado para o traballo de investigación.

PORTADA: Nome do proxecto, debuxo representativo ou fotografía e nome dos autores da memoria.
ÍNDICE (cos apartados e páxinas numeradas).
1. MEMORIA
1.1. Memoria descritiva
Breve descrición do proxecto, indicando a súa forma, cor, funcionamento e materiais dos cales esta feito.
1.2 Elección da solución
Incluíndo o cadro que se utilizou para elixir a solución máis apropiada e cal foi a que se elixiu finalmente e porqué.
1.3. Memoria construtiva.
a) Breve descrición da organización e pasos seguidos ordenados para a súa construción na aula taller.
b) Listado de materiais.
c) Listado de ferramentas.
d) Compoñentes do grupo e responsables.
2. PLANOS
a) Plano 1: bosquexos individuais. Cada un debe levar o nome e apelidos do autor e debe incluír os materiais e o mecanismo a utilizar.
b) Plano 2: Esbozo (mínimo 2 vistas).
c) Plano 3: Despezamento (alzado e perfil ou planta de cada unha das pezas que haxa que realizar indicando o nome e cantidade).
d) Mecanismos: alzado, planta e funcionamento.
e) Circuítos eléctricos: esquemas eléctricos, funcionamento e programa de luces a tamaño real.
3. AVALIACIÓN
a) Problemas atopados.
b) Solucións adoptadas.
c) Traballo realizado por cada compoñente: explicade que parte do proxecto realizou cada un de vós e se houbo unha boa organización das tarefas dentro do equipo.
d) Valoración critica persoal. Expresade cada un dos compoñentes do grupo a vosa opinión sobre o proxecto (dificultade, se estades satisfeitos co traballo realizado, se vos gustou ou non e porqué?.).

Data de entrega da memoria: primeiros de novembro
E do proxecto construído (tren ,vías, circuíto eléctrico): 12 decembro

07/10/2014

Proxecto 2º ESO 2014-15

Comeza un novo curso e en 2º ESO , dentro do taller, desenvolveremos un proxecto doado para aprender manexar as ferramentas (corte, aparafusado,medida, trazado,...). Vai levar un motoriño eléctrico con redutora de velocidade por poleas, e o proxecto vai quedar bastante aberto, a escollerdes entre os que vos propoñen estes tres enlaces
Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3




video


 Recordade que debedes presentar un proxecto técnico revisado polo profesor antes de escomenzardes no taller



DOCUMENTACIÓN PROXECTO TÉCNICO


Os contidos do Proxecto Técnico son os seguintes:



Portada

Nome do proxecto

Nome e apelidos alumnado do grupo


Índice de contidos

1.- Memoria descritiva

2.- Planos

3.- Listaxe de materiais

4.- Proceso de fabricación

5.- Orzamento

6.- Avaliación do resultado






1. MEMORIA DESCRITIVA



1.1. Compoñentes do grupo de traballo

Encargado de material: recolle e obtén o material necesario para traballar; así mesmo, encárgase de reciclar de maneira adecuada o sobrante.

Encargado de limpeza: axudado polo resto dos seus compañeiros de grupo, deberá asegurarse que o posto de traballo queda completamente limpo.

1.2. Proposta de traballo (daraa o profesor)

1.3. Condicións (daraa o profesor)

1.4. Descrición do funcionamento do obxecto construído




2. PLANOS

2.1. Debuxo do deseño completo

2.2. Debuxo de cada peza indicando as súas medidas

2.3. Debuxo dos esquemas eléctricos.



3. LISTAXE DE MATERIAIS

Realizarase unha lista dos materiais empregados



4. PROCESO DE FABRICACIÓN

Realizarase unha táboa coas tarefas que se deben de realizar até montar o noso traballo.



Nº orde TAREFA FERRAMENTAS OBSERVACIÓNS DURACIÓN


































Algunhas das tarefas que seguro que hai que realizar son:



Corte das pezas

Tradeado das pezas

Pegado das pezas

Colocación dos compoñentes eléctricos

Cableado (colocación dos cables) dos compoñentes eléctricos

Conexión (soldadura) dos compoñentes eléctricos

Montaxe do motor

Decoración do traballo

Pintado....




5. AVALIACIÓN



Neste apartado faremos unha redacción explicando como quedou o traballo, se é adecuado, se cumpre as condicións dadas. Explicaremos tamén como traballou o grupo e se cada membro do mesmo cumpriu coas funcións encomendadas