16/04/2017

Estruturas 2º eso 2016-17


Estruturas 2016-17

1.Resolve este cuestionario de achegamento ó tema de estruturas
  1. Preguntas sobre o apartado “concepto de estructura”
1.1.Que é unha estrutura?
1.2.Pon tres exemplos de estruturas naturais e tres de estruturas artificiais
1.3.Cales son as tres propiedades principais que debe de ter unha estrutura? Explica a túa resposta

2.Preguntas sobre o apartado “Elementos resistentes”
2.1 De que depende a resistencia dunha estrutura?
2.2 Que é un elemento resistente?Cales son os máis importantes?
2.3 Que diferencia hai entre un piar e unha columna?
2.4 Debuxa unha viga.Que función realiza nunha estrutura?
2.5 Mira os debuxos dos perfís que hai na páxina web.Debuxa os que teñen as seguintes seccións: triangular,en “L” e en “T”
2.6 Que é un tirante?Pon un exemplo de utilización
2.7 Tíralle unha foto a algunha  construción que leve arcos na túa parroquia ou arredores
2.8 Un dos tipos máis importantes de estruturas son as formadas por triangulación de barras.Por que?Pon tres exemplos

3.Preguntas sobre o apartado “Esforzos nas estructuras”
3.1 Define o concepto de “esforzo” nunha estrutura

 2.Prepara unha táboa como esta cun procesador de textos. Na columna da esquerda debes inserir unha imaxe relacionada coa cela da dereitaEstrutura
MASIVA


Estrutura
ABOVEDADA


Estrutura
TRIANGULADA


Estrutura
LAMINADA


Estrutura
COLGANTE


Estrutura
ARMADA
(cast.: entramada)


Estrutura
COLGANTECONDICIÓN :
ESTABILIDADECONDICIÓN :
RIXIDEZ


Esforzo :
TRACCIÓNEsforzo :
CIZALLADURA


Esforzo :
TORSIÓN


Esforzo :
FLEXIÓN


Esforzo :
COMPRESIÓN


Obxecto sometido a
TRACCIÓN


Obxecto sometido a
CIZALLADURA


Obxecto sometido a
TORSIÓN


Obxecto sometido a
FLEXIÓNObxecto sometido a
COMPRESIÓN


obxecto sometido a
TRACCIÓN


Obxecto sometido a
CISALLADURA


Obxecto sometido a
TORSIÓN


Obxecto sometido a
FLEXIÓNObxecto sometido a
COMPRESIÓN


Centro de
gravidadeA estabilidade
depende da
FORMA


A estabilidade
depende da
AMPLITUDE
DA BASE


A estabilidade
depende da
SITUACIÓN DO
CENTRO DE GRAVIDADE


PERFÍShttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/estructuras.htm
http://www.linalquibla.com/TecnoWeb/estructuras/estructura_index.htm
http://tecnologia-alarcos.wikispaces.com/file/view/Apuntes+Estructuras+1ESO+%28Alarcos%29.pdf
 http://www.aulatecnologia.com/ESO/SEGUNDO/teoria/estructuras/ESTRUCTURAS.htm