06/10/2015

Proxecto 2º ESO 2014-15

Comeza un novo curso e en 2º ESO , dentro do taller, desenvolveremos un proxecto doado para aprender manexar as ferramentas (corte, aparafusado,medida, trazado,...). Vai levar un motoriño eléctrico con redutora de velocidade por poleas, e o proxecto vai quedar bastante aberto, a escollerdes entre os que vos propoñen estes tres enlaces
Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3
video


 Recordade que debedes presentar un proxecto técnico revisado polo profesor antes de escomenzardes no tallerDOCUMENTACIÓN PROXECTO TÉCNICO


Os contidos do Proxecto Técnico son os seguintes:Portada

Nome do proxecto

Nome e apelidos alumnado do grupo


Índice de contidos

1.- Memoria descritiva

2.- Planos

3.- Listaxe de materiais

4.- Proceso de fabricación

5.- Orzamento

6.- Avaliación do resultado


1. MEMORIA DESCRITIVA1.1. Compoñentes do grupo de traballo

Encargado de material: recolle e obtén o material necesario para traballar; así mesmo, encárgase de reciclar de maneira adecuada o sobrante.

Encargado de limpeza: axudado polo resto dos seus compañeiros de grupo, deberá asegurarse que o posto de traballo queda completamente limpo.

1.2. Proposta de traballo (daraa o profesor)

1.3. Condicións (daraa o profesor)

1.4. Descrición do funcionamento do obxecto construído
2. PLANOS

2.1. Debuxo do deseño completo

2.2. Debuxo de cada peza indicando as súas medidas

2.3. Debuxo dos esquemas eléctricos.3. LISTAXE DE MATERIAIS

Realizarase unha lista dos materiais empregados4. PROCESO DE FABRICACIÓN

Realizarase unha táboa coas tarefas que se deben de realizar até montar o noso traballo.Nº orde TAREFA FERRAMENTAS OBSERVACIÓNS DURACIÓN


Algunhas das tarefas que seguro que hai que realizar son:Corte das pezas

Tradeado das pezas

Pegado das pezas

Colocación dos compoñentes eléctricos

Cableado (colocación dos cables) dos compoñentes eléctricos

Conexión (soldadura) dos compoñentes eléctricos

Montaxe do motor

Decoración do traballo

Pintado....
5. AVALIACIÓNNeste apartado faremos unha redacción explicando como quedou o traballo, se é adecuado, se cumpre as condicións dadas. Explicaremos tamén como traballou o grupo e se cada membro do mesmo cumpriu coas funcións encomendadas

Traballo metais 3º ESO 2015-16

OS METAIS 
De que árbore veñen as tixolas?


Onde se plantan os parafusos?
De todos os materiais utilizados pola humanidade, os metais son uns compañeiros inseparábeis.
Non só polo seu pasado (chegaron a dar o nome a varias épocas vividas pola humanidade como "A idade do bronce e a do ferro") tamén na actualidade seguen sendo materiais cotiáns pola súa resistencia en estruturas e polas súas propiedades eléctricas, físicas ou químicas
Nesta actividade imos coñecer máis a fondo aos metais e ao finalizar saberemos algo máis sobre:
A súa historia
Como se obteñen
As súas propiedades
Como se transforman en obxectos
As súas aplicacións.O noso traballo será fabricar un obxecto metálico partindo do propio mineral e darlle forma até obter a nosa, por exemplo, tixola.


Necesitaremos saber:


·         A historia do metal do que está feito o obxecto.


·         De que mineral procede.


·         Que propiedades o fan especial entre os metais.


·         Que aplicacións ten


·         Se se pode reciclar


O traballo final será unha presentación en libreoffice impress e farémolo en grupos de dúas persoas, que se encargarán de


  • estudar a historia do metal e de que mineral procede.


  • investigar as propiedades dos metais en xeral e as particularidades de cada un.  


  •  pescudar como se transforma o mineral en metal e o metal en obxecto.  


    A presentación dixital farédela entre os dous


TAREFAS
1º. O primeiro será porse de acordo pararepartir o traballo


2º. Ter claro que obxecto temos que fabricar co metal que nos tocou por sorteo:

METAL
OBXECTO
COBRE
CABLE  ELÉCTRICO
FERRO
TIXOLA
OURO
ANEL
PRATA
MOEDA
ALUMINIO
PERFIL DE VENTÁ
CINC
CALDEIRO
ESTAÑO
LATA DE CONSERVA
3º. Elaborar un traballo escrito (con computador), que se entregará ao profesor e  no que se distingan 3 partes:


  •    Historia do metal, de que mineral procede e como se obtén. Han de aparecer termos como: minería, ganga, mena...
  •    Como se clasifican os metais, propiedades dos metais en xeral e as propias do metal que lle toque a cada grupo e por último  as aplicacións do devandito metal. Aquí haberá que pór termos como: condutividade, dúctil, férricos, lixeiros...
  •     Como se transforma o mineral en metal  e cal é o posible proceso de fabricación até chegar ao obxecto que corresponde co noso metal e se é reciclable . Os termos que aparecerán son do tipo: forno, laminación, fundición, moldeo...


4º Elaborar unha presentación cun mínimo de 3 diapositivas,coa que haberá que explicar á clase o traballo que fixemos.  
Para realizar  o proceso debes consultar "RECURSOS" onde atoparás todos os recursos necesarios para elaborar un bo traballo.
Tamén vos recomendo que miredes "AVALIACIÓN", pois veñen todos os indicadores para avaliar o traballo  .


RECURSOS

AVALIACIÓN


1ª PARTE.TRABALLO ESCRITO


INDICADOR
PUNTOS
Fala da historia do metal
1
Indica o mineral de que procede
1
Indica como se realiza a minería
1
Describe que é a ganga e a mena
1
Indica as propiedades dos metais
1
Comenta como se transforma o mineral
1
Explica como se fabrica o obxecto
1
Fala dos usos do metal
1
Aclara se o metal é reciclable
1
A presentación do traballo é coherente
1
Total
102ª PARTE.PRESENTACIÓN DO TRABALLO NA CLASE


INDICADOR
PUNTOS
Participan todos os membros do grupo
1
Utilizan un vocabulario adecuado
1
As explicacións son claras
1
Fan referencia aos metais en xeral
1
Céntranse no seu metal correspondente
1
Teñen tres diapositivas
1
Teñen cinco ou máis diapositivas
1
A presentación é clara (tamaño, cores)
1
Inclúen fotos, gráficos ou debuxos
1
Utilizan transicións entre diapositivas
1
Total
10
04/10/2015

Tema 1 matemáticas
Exercicio 5

a)3729 Redondeo a decenas =3730

Redondeo a centenas=3700

b)653497 Redondeo a decenas =653500

Redondeo a centenas=653500

c)25465 Redondeo a decenas =25460 ou 25470

Redondeo a centenas= 25500Exercicio 13

a)10·10·10=103

b)6·6·6·6·6=64


Exercicio 14

a) 7·7·7·7=74

b) 5·5·4= 52·4

c) 11·11·11·11=114

d) 5·5·3·3=(5·3)2

e) 1·4·4=42

f) 9·9= 92Exercicio 19

a)27·24=27+4=211

b)35:32=35-2=33

c)104·10=104·101=104+1=105

f)73:7=72Exercicio 20

Hai 36·6 bolígrafos

36·6= 6·6·6=63Exercicio 21

a)83·84=87

b)86:85=8Exercicio 22

a)(22)3=26

b) (34)5=320Exercicio 23

a)(8·5)2·(8·5)3=(8·5)6

c)(15:4)9:(15:4)6= (15:4)3Exercicio 25

a)(24)3·(33)4=212·312= 612= (62)6

b)34·94:274= 274:274=1

c) Fixámonos en que 1253:253 =(125:5)3=253= (52)3=56

Xa que logo =1, e temos infinitas solucións...Exercicio 26

a) 85:45= (8:4)5= 25

b) 74·73 =77

c)146·23 non se pode poñer como unha potencia

d)2124=(21·2)4

e)183:36 non se pode

f)12311:1235=1236
Aquí temos un enlace para actividades por internet