30/03/2016

Enlaces para circuitos eléctricos apoio

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.es/2013/03/la-electricidad-2-para-ninos.html

6 de abril 2016

06/03/2016

Os metais 2º ESO. 2016-17

Aquí vos deixo as actividades
Estas son páxinas que podedes visitar

21/01/2016

Onde vai o lixo electrónico?

Artigo sobre o destino que lle espera á maioría do lixo electrónico que producimos

12/01/2016

11/01/2016

Números decimais

Enlace a exercicios con números decimais

Electricidade 2º ESO 2015-16

Enlace para traballar a teoría de electricidade
Os apartados que debedes traballar son

1.Electróns en movemento
Que é a electricidade
Condutores e illantes
O circuíto eléctrico simple
Corrente continua e corrente alterna
Electromagnetismo
2.Magnitudes
Voltaxe
resistencia
intensidade
lei de Ohm
3.Circuítos básicos
Circuíto simple
Circuíto serie
Circuíto paralelo
Circuíto mixto
Curtocircuíto
4.Compoñentes
Xeradores e acumuladores
Medio condutor
Receptores
Elementos de manobra
interruptores
pulsadores
conmutadores
microinterruptores
relés
elementos de protección


Para iso, le de vagar a teoría e realiza as tarefas interactivas propostas para comprobar que  a tes entendida