21/01/2016

Onde vai o lixo electrónico?

Artigo sobre o destino que lle espera á maioría do lixo electrónico que producimos

12/01/2016

11/01/2016

Números decimais

Enlace a exercicios con números decimais

Electricidade 2º ESO 2015-16

Enlace para traballar a teoría de electricidade
Os apartados que debedes traballar son

1.Electróns en movemento
Que é a electricidade
Condutores e illantes
O circuíto eléctrico simple
Corrente continua e corrente alterna
Electromagnetismo
2.Magnitudes
Voltaxe
resistencia
intensidade
lei de Ohm
3.Circuítos básicos
Circuíto simple
Circuíto serie
Circuíto paralelo
Circuíto mixto
Curtocircuíto
4.Compoñentes
Xeradores e acumuladores
Medio condutor
Receptores
Elementos de manobra
interruptores
pulsadores
conmutadores
microinterruptores
relés
elementos de protección


Para iso, le de vagar a teoría e realiza as tarefas interactivas propostas para comprobar que  a tes entendida

06/01/2016

Exercicios bits e bytes


Exercicios bits e bytes

1)Cantos bits hai nun pendrive de 4GB?
2)Cantos MB son 8.000.000 bytes?
3)Ordena de menor a maior as seguintes cantidades: 26 millóns de bytes, 0.024GB, 25MB, 200 millóns de bits e 25000KB.
4)Expresa en bytes o tamaño dun disco duro de 320GB.
5)Cantos DVDs de 4.9GB se necesitan para gravar o contido dun disco duro de 1.5TB?
6)Cantos bits ocupan o seguinte texto? Informática = Información automática.
7)Canto ocupará aproximadamente un documento de texto que ten 5 millóns de caracteres? Expresa o resultado en MB.
8)Escribe en binario os números do 1 ao 9.
9)Pasa a binario os seguintes números: 35, 140, 700 e 2000.
10)Pasa a decimal os números binarios 1001, 110110, 100111, 110111.
11)Google require 850 TB para albergar 24 mil millóns páxinas, cal será o tamaño medio dunha páxina? Expresa o valor en KB.
12)Unha canción gardada en mp3 transmítese a 128kbps. Cantos megas ocupa se a canción dura 3 minutos e 45 segundos. (Lembra que neste caso k=1000).
13)Canto dura unha canción mp3 gravada a 128kbps que ocupa 4MB.
14)Unha imaxe ten un tamaño de 640x480 pixels. Se cada cor básica se codifica con 8 bits. Canto ocupará a imaxe? Exprésao en KB.
15)Que imaxe ocupará máis unha de 400x300 codificada con cores de 32 bits ou outra de 600x400 codificada en 24 bits?
16)Un lector de CD é capaz de transferir datos cunha velocidade de 7800 kilobits por segundo (quilo=1000). Canto tardardará en ler un CD-ROM de 700MB?
17)Canto tardaría un módem de 45000 bps en baixarse unha imaxe de 1,4MB?
18)Se co meu módem ADSL baixo 100MB en 2 minutos e 8 segundos Cal é a velocidade de transferencia do módem?
19)Canto tarda unha conexión ADSL de 6 Mbs (megabits por segundo mega=1.000.000) en descargar un arquivo de 25MB?
20)Cun escaner que ten unha resolución de 600ppp escaneamos unha imaxe de 5x3 polgadas. Sabendo que a profundidade da cor que se vai a usar son 32 bits. Que tamaño terá a imaxe escaneada?
21)Se o escaner anterior é capaz de escanear 4 páxinas de 10x7 polgadas por minuto e cada punto o representa con 32 bits, expresa a velocidade de trasferencia do escaner en MB por segundo.

22.)Enche a seguinte táboa

decimal
binario
hexadecimal
octal

209

10010101001

3FA

137


11000011700


Enlace 1 

Código ASCII


 
Exercicios a resolverdes Curso 2015-16
Alumno 110
0116
0616
0B16
178
Alumno 210
028
078
158
1316
Alumno 310
0316
0B16
228


Alumno 410
048
0E16
208


Alumno 510
0516
1116
1D16
368
Os exercicios 810, 910 1010 e 2210 son comúns e convén que empezedes por eles

10/11/2015

Ferramentas

 
Berbiquí, alicates de corte,escofina, serrón, punzón,cepillo, caixa de bíspeis, pinceis, armario modular, martelo de pena, segueta, gato, tenaces, metro de carpinteiro, barrena, escuadro, martelo de orellas, serrón de punta, verniz, lixas, alicates,brocas, compás de puntas, cola de contacto, serrón de costela, cola branca, formón, flexómetro, parafuso de banco

Nome ferramenta
Utilidade
Precaucións/outros
............