29/10/2014

Enlace para matemáticas de 1º ESO

14/10/2014

Máquina de ciclo fixo

Logo de rematardes cos circuítos domésticos imos comezar a deseñar unha máquina de ciclo fixo (4º ESO). Ilustrámolo cunha imaxe  de exemplo, mais  podedes crear as variantes que vexades. O obxectivo é que unha bola percorra un circuito pechado ininterrumpidamente. Propoño ter a parte mecánica para esta primeira avaliación; pensade que cómpre prever como vai ser o control por se afecta na parte construtiva desta avaliación
Sorte.

Proxecto 3º ESO 1ª avaliación curso 2014-15

PROXECTO TREN DE FEIRA
 Deseñar e construír unha atracción de feira do tren do terror, ou infantil, que cumpra as seguintes condicións:
O tren moverase por unha vía. A locomotora terá tres ou catro  rodas. De ter tres, a dianteira irá entre os raíles, facendo tope e dirixíndoa.Levará un motor con redutora que collerá a tensión dunhas pistas que poden coincidir coas vías

Os vagóns faranse de materiais lixeiros, como cartón e contrachapado de 3mm. Ha de ter dous vagóns mínimo.

 O traxecto disporá dun túnel por onde pasará o tren e o traxecto deberá pasar por algunha ponte feita con estruturas trianguladas con pauciños

O túnel terá un semáforo que, de estar en vermello, parará automaticamente o tren na entrada do túnel. O túnel terá unha iluminación que se acenderá cando vaia entrar o tren e durante todo o seu paso polo túnel

Haberá dous mecanismos para asustar ou sorprender aos pasaxeiros:
Un na saída da caseta , onde aparecerá un boneco ao mover unha panca
O outro queda á vosa elección; debe ser  totalmente diferente ao anterior.

Terá un interruptor de toda a atracción

Valorarase a creatividade e orixinalidade

Debedes  presentar un proxecto inicial


MEMORIA DO PROXECTO
Debe incluír as seguintes partes, realizando co procesador de textos todo o que se poida e usando o formato indicado para o traballo de investigación.

PORTADA: Nome do proxecto, debuxo representativo ou fotografía e nome dos autores da memoria.
ÍNDICE (cos apartados e páxinas numeradas).
1. MEMORIA
1.1. Memoria descritiva
Breve descrición do proxecto, indicando a súa forma, cor, funcionamento e materiais dos cales esta feito.
1.2 Elección da solución
Incluíndo o cadro que se utilizou para elixir a solución máis apropiada e cal foi a que se elixiu finalmente e porqué.
1.3. Memoria construtiva.
a) Breve descrición da organización e pasos seguidos ordenados para a súa construción na aula taller.
b) Listado de materiais.
c) Listado de ferramentas.
d) Compoñentes do grupo e responsables.
2. PLANOS
a) Plano 1: bosquexos individuais. Cada un debe levar o nome e apelidos do autor e debe incluír os materiais e o mecanismo a utilizar.
b) Plano 2: Esbozo (mínimo 2 vistas).
c) Plano 3: Despezamento (alzado e perfil ou planta de cada unha das pezas que haxa que realizar indicando o nome e cantidade).
d) Mecanismos: alzado, planta e funcionamento.
e) Circuítos eléctricos: esquemas eléctricos, funcionamento e programa de luces a tamaño real.
3. AVALIACIÓN
a) Problemas atopados.
b) Solucións adoptadas.
c) Traballo realizado por cada compoñente: explicade que parte do proxecto realizou cada un de vós e se houbo unha boa organización das tarefas dentro do equipo.
d) Valoración critica persoal. Expresade cada un dos compoñentes do grupo a vosa opinión sobre o proxecto (dificultade, se estades satisfeitos co traballo realizado, se vos gustou ou non e porqué?.).

Data de entrega da memoria: primeiros de novembro
E do proxecto construído (tren ,vías, circuíto eléctrico): 12 decembro

07/10/2014

Proxecto 2º ESO 2014-15

Comeza un novo curso e en 2º ESO , dentro do taller, desenvolveremos un proxecto doado para aprender manexar as ferramentas (corte, aparafusado,medida, trazado,...). Vai levar un motoriño eléctrico con redutora de velocidade por poleas, e o proxecto vai quedar bastante aberto, a escollerdes entre os que vos propoñen estes tres enlaces
Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3
video


 Recordade que debedes presentar un proxecto técnico revisado polo profesor antes de escomenzardes no tallerDOCUMENTACIÓN PROXECTO TÉCNICO


Os contidos do Proxecto Técnico son os seguintes:Portada

Nome do proxecto

Nome e apelidos alumnado do grupo


Índice de contidos

1.- Memoria descritiva

2.- Planos

3.- Listaxe de materiais

4.- Proceso de fabricación

5.- Orzamento

6.- Avaliación do resultado


1. MEMORIA DESCRITIVA1.1. Compoñentes do grupo de traballo

Encargado de material: recolle e obtén o material necesario para traballar; así mesmo, encárgase de reciclar de maneira adecuada o sobrante.

Encargado de limpeza: axudado polo resto dos seus compañeiros de grupo, deberá asegurarse que o posto de traballo queda completamente limpo.

1.2. Proposta de traballo (daraa o profesor)

1.3. Condicións (daraa o profesor)

1.4. Descrición do funcionamento do obxecto construído
2. PLANOS

2.1. Debuxo do deseño completo

2.2. Debuxo de cada peza indicando as súas medidas

2.3. Debuxo dos esquemas eléctricos.3. LISTAXE DE MATERIAIS

Realizarase unha lista dos materiais empregados4. PROCESO DE FABRICACIÓN

Realizarase unha táboa coas tarefas que se deben de realizar até montar o noso traballo.Nº orde TAREFA FERRAMENTAS OBSERVACIÓNS DURACIÓN


Algunhas das tarefas que seguro que hai que realizar son:Corte das pezas

Tradeado das pezas

Pegado das pezas

Colocación dos compoñentes eléctricos

Cableado (colocación dos cables) dos compoñentes eléctricos

Conexión (soldadura) dos compoñentes eléctricos

Montaxe do motor

Decoración do traballo

Pintado....
5. AVALIACIÓNNeste apartado faremos unha redacción explicando como quedou o traballo, se é adecuado, se cumpre as condicións dadas. Explicaremos tamén como traballou o grupo e se cada membro do mesmo cumpriu coas funcións encomendadas

03/06/2014


Edición de video.(4º ESO)

Elabora unha curta de 4 minutos de duración (aproximadamente). O tema da curtametraxe estará relacionada con algún destes temas, mellor orientados á realidade do noso entorno (o lugar, a parroquia,...)
- A natureza.
- A industria.
- O cinema.
- O lecer.
- Os medios de transporte.
-A túa parroquia
-Arquitectura tradicional
-Outro que propoñades

Para iso:

Previo: familiarízate co openshot, o programa que imos utilizar. Podes facelo desde esta ligazón

1. Crea un cartafol:
Crea un cartafol co nome CURTA DE CINEMA.

2. Elabora un guión:
Elabora un pequeno guión co argumento, o material que vas utilizar para desenvolver a historia, os personaxes que interveñen, etc. Gárdao e mándao por correo

3. Selecciona os vídeos que vaias usar
Busca 3 ou 4 vídeos para a túa curta. Garda os vídeos seleccionados nun cartafol co nome VÍDEOS,
dentro do cartafol CURTA DE CINEMA.

4. Selecciona as fotografías:
Escolle 15 fotografías relacionadas co tema que escolliches. Gárdaas nun cartafol co nome FOTOGRAFÍAS, dentro do cartafol CURTA DE CINEMA.

5. Realiza a edición da curta:
Realiza a montaxe da curta intercalando os clips de vídeos e imaxes, engade títulos, música, voz, efectos, etc, dando un aspecto máis atractivo e profesional á presentación. Gárdao dentro do cartafol CURTA DE CINEMA.

6. Exposición:
Proxectaremos as curtas en clase. O xurado estará formado polo resto de compañeiros. Puntuaranse a creatividade, calidade, son,etc.

08/04/2014

Para a sesión de titoría de hoxe, 8 de abril, imos dar uns consellos para tomar uns bos apuntamentos. Lede de vagar os contidos da ligazón e enchede o cadro que vos dou nunha folla Tomar apuntamentos

14/03/2014


2ª avaliación informática
 1. 2 pasatempos numéricos (10 puntos)
 2. Actividade sobre o son (10 puntos)
 3. Prácticas iniciais de audacity (obrigatorias polo menos 4) (10 puntos)
 4. Última práctica (anuncio) (10 puntos) en parellas
 5. Poemas Rosalía e Díaz Castro (5 puntos cada un) en parellas
 6. BLOG
  1. No voso blog
   • Tres entradas polo menos no voso blog (2 puntos cada unha, ata 10)
    • -texto (obrigatorio poñer algunha reflexión ou comentario)
    • -imaxes
    • -videos inseridos
    • -enlaces
   • Lista de blogs de compañeiros
   • Lista de páxinas sobre o tema elixido (as máis visitadas por vós)
   • Habilitar comentarios de todos os compañeiros e do profesor
  2. Comentarios nos blogues dos compañeiros: (2 puntos cada un,ata10)
   • Debedes facer polo menos tres, en tres blogs distintos, identificándovos (para puntuar)

É obrigatorio sacar un 4 polo menos en cada un dos sete apartados . De non acadalo, tedes que recuperar a parte correspondente